Husk å fornye ditt boligsonekort

Servicesenteret har begrenset åpningstider, mellom 12 – 14 mandag til fredag.

Av smittevernhensyn anbefaler vi at du i år bestille nytt boligsonekort på e-post: hos@haugesund.kommune.no

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer og sende med kopi av gyldig vognkort, husleieavtale og/eller adressebekreftelse fra folkeregisteret. Om bilen ikke er registrert på deg, må vi ha fullmakt fra den som bilen er registrert på om hvem som disponerer bilen.

Kortet vil bli sendt til deg i posten.