Boligsone 05

Fra 01.11.2021 igangsettes den nye boligsone reguleringen i Haugesund kommune. Les mer her.

Fra 01.11.2021 blir Boligsone 05 i Haugesund igangsatt. Opprettelsen er på bakgrunn av vedtak fra Statens Vegvesen. Skilting av området har startet, og arbeidet vil være ferdigstilt til oppstart 01.11.2021. Beboerne som har adresse innenfor sonen er berettiget til å søke om 1 stk parkeringstillatelse til sin egen bil, og 1 stk gjeste-parkeringstillatelse, tillatelsene er gratis per dags dato.

Søk tillatelser ved å logge inn på https://haugesund.easypark.net

Boligsone 05