Boligsone 4 – Wergelandsgata/ Bjørgvinsgate

Mandag den 06. mai 2019 innføres det en ny boligsoneparkeringen i Wergelandsgata og Bjørgvinsgata.

Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkeirng og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkeirng i boliggatene.

Boligsonekort for beboers bil er gratis i Haugesund kommune. Dette gjelder for alle husstandens biler. Det utleveres også ett gratis besøkskort til boenheten. Et besøkskort nr. 2 koster 500,- kroner, og det kan maks utstedes 2 besøkskort til hver boenhet. Ved henting av boligsonekort fra Servicesenteret i Haugesund kommune i Kirkegata 85, er det mødvendig å ha med en gyldig leieavtale eller kjøpsavtale og vognkortet.

Mer utfyllende informasjon finner du under fanen P-Kort. Spørsmål rettes til Haugesund Parkering.