Nye takster fra 01.01.2020

Fra den 01.01.2020 endres prisene for å parkere i våre P-anlegg.  Følgende priser er nå gjeldende:

Timepris NOK 12,-   
Minste pris NOK 10,-

Årskort NOK 6600,-

Månedskort NOK 600,-

Reservert plass i P-hus NOK 8400,-

Studentkort – per semester NOK 1000,-

Døgntakst Flotmyr Nord og Sør NOK 40,-