Biblioteket

Biblioteket

Gateparkering utanfor Haugesund Biblioteket

Takster: 08:00 - 15:00 (12:00)

12 kr timen

Avgift mandag til lørdag

10

Antall parkeringsplasser

5,10,20 kr

Aksepterer mynt, men tar ikke imot seddel

Kartoversikt