Parkering for forflytningshemmede

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Det at det gis økonomiske fordeler (for eksempel gratis parkering på kommunale avgiftsbelagte plasser og gratis passering i bomringer) til personer som får utstedt parkeringstillatelse, er noe som ikke skal påvirke behandlingen av søknaden.

Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden at De må få fram opplysninger som tilsier at De har et særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknader kan først behandles når vi får fullstendige opplysninger om Deres særlig behov for parkeringslettelse.

Ferdig utfylt søknadsskjema med legeerklæring og 2 bilder av søkeren sendes til Haugesund Parkering Drift AS, Grønhauggata 4, 5525 Haugesund for behandling

Takster: 08:00 - 15:00 (12:00)

Avgift mandag til lørdag

45

Antall parkeringsplasser

Kartoversikt