Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder.

Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden at du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknader kan først behandles når vi får fullstendige opplysninger om dine særlige behov for parkeringslettelse.

Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.  Det er i selve søknaden at du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse.  I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på.  Søknader kan først behandles når vi får fullstendige opplysninger om dine særlige behov for parkeringslettelse.

Søk digitalt – trykk her:- Søknadsskjema