Velkommen til ny daglig leder

Fra 18. januar 2021 ønsker vi velkommen til Ingjerd Vikse som vår nye Daglig Leder.

Ingjerd er utdannet sosionom og jobber foreløpig som avdelingsleder for Flyktningetjenesten i NAV Haugesund.