Fra 01.01.2022 er det innført avgifts parkering på Flotmyr Sør for el-biler. Prisen er halv-pris av ordinær parkerings avgift, timepris kr.8,- døgnpris kr25,-

Det er mange som skal fornye sine boligsonekort i januar 2022, og du kan søke om fornyelse allerede nå. Vi vil minne om at Haugesund parkering har gått over til en digital løsning tilknyttet boligsonekort, og du som beboer må søke digitalt om tildeling av kort.

Du må opprette profil og legge inn søknad i vår nettbutikk som er tilknyttet EasyPark:

Søk her

Dersom det er kontroll i boligsonen vil ditt kjøretøy bli skannet, og en får oppgitt om du har gyldig sonekort eller ikke.