Siste nytt

Bestill p-kort på nett

Servicesenteret har begrenset åpningstider, mellom 12 – 14 mandag til fredag. Av smittevernhensyn anbefaler vi at du i år bestille nytt Årskort/Månedskort ved bruk av vårt skjema, som er tilgjengelig under fanen P-kort. Alternativt kan du send en bestilling på e-post til: hos@haugesund.kommune.no Husk å be om å få tilsendt en faktura (fakturagebyr tilkommer ) oppgi […]

Les mer
Husk å fornye ditt boligsonekort

Servicesenteret har begrenset åpningstider, mellom 12 – 14 mandag til fredag. Av smittevernhensyn anbefaler vi at du i år bestille nytt boligsonekort på e-post: hos@haugesund.kommune.no Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer og sende med kopi av gyldig vognkort, husleieavtale og/eller adressebekreftelse fra folkeregisteret. Om bilen ikke er registrert på deg, må vi ha fullmakt […]

Les mer
Velkommen til ny daglig leder

Fra 18. januar 2021 ønsker vi velkommen til Ingjerd Vikse som vår nye Daglig Leder.

Les mer
Coronatiltak hos oss

Vi oppfordrer våre kunde til å betale via EasyPark appen i disse uvanlige tider.

Les mer
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå. Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. Legeerklæringen er kun […]

Les mer
Nye takster fra 01.01.2020

Fra den 01.01.2020 endres prisene for å parkere i våre P-anlegg.  Følgende priser er nå gjeldende: Timepris NOK 12,-    Minste pris NOK 10,- Årskort NOK 6600,- Månedskort NOK 600,- Reservert plass i P-hus NOK 8400,- Studentkort – per semester NOK 1000,- Døgntakst Flotmyr Nord og Sør NOK 40,-

Les mer
Ladestasjonen i Haugesund

Ladestasjonen i Sørhauggata v/nr 175 har blitt vesentlig oppgradert i 2019 De 10 ladeplasser har fått helt nye Zaptec ladestolper som åpnes med bruk av EasyPark appen. Plassen er regulert som avgiftsplass med kr20,- pr. time og maks 4 timer.

Les mer
Boligsone 4 – Wergelandsgata/ Bjørgvinsgate

Mandag den 06. mai 2019 innføres det en ny boligsoneparkeringen i Wergelandsgata og Bjørgvinsgata. Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr […]

Les mer