Siste nytt

Flotmyrgata parkeringsplass

Parkeringsplassen er under klargjøring, og vil dere vil om kort tid har muligheten til å parkere på vårt nyeste parkeringsareal. P-plassen er i Flotmyrgata vis à vis Coop Prix. Plassen er sentrumsnær, og bussterminalen på Flotmyr er lett tilgjengelig. Timeprisen vil være kr.14,- pr time. Bruk av månedskort eller årskort vil være mulig, samt betaling […]

Les mer
Skiltgjenkjenning fra 01.11.2021

Fra 01. november 2021 igangsettes det ett nytt betalingssystem i Parkeringshuset Nord. Bilskiltet blir avlest først ved innkjøring, og igjen ved utkjøring. Betaling skjer etterskuddsvis på flere måter som forklart i bildene. Velkommen til en enklere parkerings opplevelse!

Les mer
Boligsone 05

Fra 01.11.2021 igangsettes den nye boligsone reguleringen i Haugesund kommune. Les mer her. Fra 01.11.2021 blir Boligsone 05 i Haugesund igangsatt. Opprettelsen er på bakgrunn av vedtak fra Statens Vegvesen. Skilting av området har startet, og arbeidet vil være ferdigstilt til oppstart 01.11.2021. Beboerne som har adresse innenfor sonen er berettiget til å søke om […]

Les mer
Kjøp av elektronisk p-kort

Vi forenkler hverdagen deres fra den 03.05.2021, da vil det være mulig for kjøp av årskort, månedskort, studentkort og boligsonekort digitalt. Det vil også være mulig å søke parkeringstillatelse for forflytningshemmede digitalt. Trykk på linken her https://haugesund.easypark.net/ opprett en profil og bestill det p-kortet du ønske. For digitalt søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, trykk på […]

Les mer
Spennende nyhet fra mai 2021
Les mer
Smitteverntiltak

Vi holder kontoret stengt inntil videre som en del av våre smitteverntiltak. Vi er tilgjengelig per telefon 52 74 32 85 mellom 10 – 14 mandag til fredag, eller send e-post til parkering@haugesund.kommune.no

Les mer
Kunngjøring

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på slike plasser. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må respekteres etter sin ordlyd. Endringen gjelder fra 01.01.2021.

Les mer
Velkommen til ny daglig leder

Fra 18. januar 2021 ønsker vi velkommen til Ingjerd Vikse som vår nye Daglig Leder.

Les mer
Coronatiltak hos oss

Vi oppfordrer våre kunde til å betale via EasyPark appen i disse uvanlige tider.

Les mer
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå. Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. Legeerklæringen er kun […]

Les mer
Nye takster fra 01.01.2020

Fra den 01.01.2020 endres prisene for å parkere i våre P-anlegg.  Følgende priser er nå gjeldende: Timepris NOK 12,-    Minste pris NOK 10,- Årskort NOK 6600,- Månedskort NOK 600,- Reservert plass i P-hus NOK 8400,- Studentkort – per semester NOK 1000,- Døgntakst Flotmyr Nord og Sør NOK 40,-

Les mer
Ladestasjonen i Haugesund

Ladestasjonen i Sørhauggata v/nr 175 har blitt vesentlig oppgradert i 2019 De 10 ladeplasser har fått helt nye Zaptec ladestolper som åpnes med bruk av EasyPark appen. Plassen er regulert som avgiftsplass med kr20,- pr. time og maks 4 timer.

Les mer
Boligsone 4 – Wergelandsgata/ Bjørgvinsgate

Mandag den 06. mai 2019 innføres det en ny boligsoneparkeringen i Wergelandsgata og Bjørgvinsgata. Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr […]

Les mer