– Endelig finner kundene ledige parkeringsplasser!  

Harald Fagerland ved Intersport er én av flere butikkeiere i Haugesund sentrum, som opplever en positiv endring i parkeringsmønsteret til folk.  

– Endelig finner kundene mine ledig plass utenfor, sier han.  

Haugesund Parkering har gjennomgått en endringsreise siste årene, og nå viser årsrapporten for 2022 at folk har blitt svært flinke til å forholde seg til parkeringsreguleringene.

– I 2022 erfarte vi en klar forbedring ved at antallet bilister som parkerer riktig har økt, kommenterer daglig leder i Haugesund Parkering, Ingjerd Vikse.

Det ble følgelig utstedt 30 prosent færre bøter i 2022 enn året før.

Samtidig er det langt flere som bruker sentrum nå enn tidligere – og dermed også flere som parkerer.

– Det ser vi også på parkeringstiden. Snittet er nå på tre timer og 22 minutter, mot to timer og 26 minutter i 2021, uttaler Vikse.

Bedre vaner

Folk forholder seg altså i større grad til reguleringene som gjelder for de ulike parkeringsplassene i byen. At det feilparkeres såpass mye mindre, merker også butikkeierne godt. Flere gir parkeringsselskapet direkte tilbakemelding om «nye og bedre» tider.

– Det er fint å se at vi tjener formålet vårt, og at også de som driver næring i Haugesund sentrum får igjen for det, kommenterer Vikse.

Hele hensikten med regulert parkering er at sentrum skal være tilgjengelig for alle, at alle skal kunne ferdes trygt og at trafikkmønsteret skal fungere sømløst. Tidligere opplevde butikkeierne en tendens til at feilparkerte biler opptok kundeparkeringsplassene deres, store deler av åpningstiden.

– Nå er situasjonen en helt annen, og det setter vi stor pris på. Kundene våre er fornøyde – og da er vi det også, sier Harald Fagerland ved Intersport i Haugesund sentrum.

Harald Fagerland driver Intersport i Haugesund sentrum. Han er svært glad for at folk har fått bedre parkeringsvaner. Nå finner kundene hans ledig plass utenfor.

Viktig endring  

Haugesund Parkering har siste årene hatt sterkt fokus på viktigheten av trafikksikkerhet og fremkommelighet. Fokusarbeidet ser de nå nytten av.  

– Vi har tatt en del grep, som kameraparkering og oversikt over ledige parkeringsplasser på nettsiden vår. I tillegg har det vært svært viktig for oss å informere publikum på en grundig og god måte. Vi er glade for utviklingen, folk er flinke, roser Vikse.  

Fagerland er enig.  

– Det betyr veldig mye for oss som driver butikk i sentrum. I tillegg til at vi mister kunder om vi ikke har tilgjengelig parkering, er vi også avhengig av det med tanke på leverandørene våre. Vi har store avtaler med idrettsklubber som Djerv og Haugar. Det er mye utstyr som skal leveres og hentes, sier Intersport-butikkeieren.   

Haugesund Parkering har i oppgave å dekke offentlighetens behov for parkering. I dag har tjenesten 1180 avgiftsplasser og nær 500 uregulerte/korttidsplasser i sentrumssonen. Ambisjonen er altså å legge til rette for god tilgjengelighet til byens servicetilbud – og gjøre det enkelt for folk å besøke Haugesund sentrum.  

– Vi skal bidra til at vi ivaretar samfunnsansvaret på en fornuftig og forutsigbar måte, sier Vikse. 

Resultatet for 2022 viser også at antallet klager har gått ned. Kraftig ned.  

– Vi ser en nedgang på hele 43 prosent, forteller Vikse.  

Klagene som kom iløpet av fjoråret er på 11 prosent og flesteparten skyldes problemer med elektronisk registrering på app.  

Haugesund Parkering er inne i en digital endringsreise, og målet er at parkering skal oppleves så enkelt som mulig. Ny teknologi står på agendaen – for å tilby innbyggerne så gode parkeringsløsninger som mulig.  

– Vi er svært bevisste på service og informasjon, og dette blir også viktige oppgaver for oss i årene som kommer, sier parkeringssjef Ingjerd Vikse.  

Foto: Tor Andre Johannessen

Alt flyter  

Fagerland på Intersport roser Haugesund Parkering for jobben de har gjort siste årene – og fortsatt gjør i dag.  

– Det skjedd en stor utvikling, og alt har blitt langt bedre når det kommer til parkeringsplasser. Nå fungerer det som det skal. Før kunne en sette igjen bilen utenfor en butikk med korttidsparkering og stå hele dagen – uten å bli bøtelagt. Det fungerte ikke i det hele tatt. Nå har en ikke mulighet til det lengre, en må flytte seg før tiden er omme. Dermed tjener parkeringsplassene formålet sitt, og kundene som skal besøke den enkelte butikken, finner faktisk plass, sier han.  

Butikkeieren ser lyst på fremtiden i Haugesund sentrum.  

– Det er mer liv her. En finner ledig parkering der en trenger det. Oversikten er lett tilgjengelig på nettet og ting flyter. Vi ser frem til at den gode trenden skal fortsette – og gleder oss til å ta imot kunder, både til fots og i bil, avslutter Harald Fagerland.