P-kort

Vi tilbyr årskort, månedskort, studentkort, boligsonekort og HC-kort.

Bestill det kortet som passer best for ditt behov ved å bruke linken under informasjon om hver kort type. For bestilling av studentkort må semesteravgift være betalt og studentbevis må lastes opp som dokumentasjon.

Vilkår for tildeling av p-kort

Bestilling av boligsonekort kreves dokumentasjon som en del av søknaden. Mer informasjon samt vilkårene for bruk av boligsonekort finner du under:- P-info, Boligsoneparkering.

Søknad om HC-kort for forflytningshemmede krever dokumentasjon som legeerklæring, passfoto og kopi av førerkort om en er over 75 år. Mer informasjon samt vilkårene for bruk av HC-kort finner du her: Parkering for forflytningshemmede.

7000 kr
Haugesund Parkering har ca. 1300 avgiftsplasser fordelt på 2 parkeringshus, uteplasser og kantparkering. OBS!! - Årskort fra Haugesund Parkering gjelder IKKE på parkeringshuset til Helse Fonna, Haugesund Sykehus. Logg inn her for kjøp av kort.
700 kr
Månedskort hos Haugesund Parkering kan kun benyttes på P-hus nord, på Flotmyr P-plass ved Stadion og Flotmyrgata P-plass ved Coop Prix
1200 kr
Haugesund Parkering tilbyr billig parkering for studenter på Flotmyr parkeringsplassen - 1000 kroner pr. semester. NB! Husk at du som student må ta med studentkort med betalt semesteravgift for å kunne kjøpe studentkort.
0 kr
- Boligsonekort for beboers bil er gratis. Det kan tildeles maksimalt 2 hovedkort per boenhet. - Hver boenhet kan tildeles et gratis besøkskort. Tildeling av besøkskort nr. 2 til samme boenhet koster kr 500,-. Hver boenhet kan maksimalt tildeles 2 besøkskort. - Boligsonekort for næringsdrivende med organisasjonsnummer: Kort nr. 1 koster kr 500,- pr. kort Kort nr. 2 – 5 koster kr 1.500, – pr. kort Kort nr. 6 og flere koster kr 4.500, – pr. kort Boligsonekort til andre for eksempel frivillige organisasjoner som holder til i de angitte områdene: Det første er gratis, og kort nr. 2 koster kr 500,-. Det kan maks. tildeles 2 kort.
0 kr
Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytnings-evne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å vise til en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Det må vedlegges passfoto, legeerklæring og kopi av førerkort.