Parkeringskort

Vi tilbyr årskort, månedskort, studentkort og boligsonekort.

Bestill det kortet som passer best for ditt behov ved å bruke linken under informasjon om hver kort type. For bestilling av studentkort må semesteravgift være betalt og studentbevis må lastes opp som dokumentasjon.

Vilkår for tildeling av parkeringskort

Bestilling av boligsonekort kreves dokumentasjon som en del av søknaden. Mer informasjon samt vilkårene for bruk av boligsonekort finner du under:- P-info, Boligsoneparkering.

Søknad om HC-kort for forflytningshemmede krever dokumentasjon som legeerklæring, passfoto og kopi av førerkort om en er over 75 år. Mer informasjon samt vilkårene for bruk av HC-kort finner du her: Parkering for forflytningshemmede.

7880 kr
Haugesund Parkering har ca. 1300 avgiftsplasser fordelt på 2 parkeringshus Centralen og Bølgå, Flotmyr Sør, uteplasser og kantparkering. OBS!! - Årskort fra Haugesund Parkering gjelder IKKE på parkeringshuset til Helse Fonna, Haugesund Sykehus. Logg inn her for kjøp av kort.
780 kr
Månedskort hos Haugesund Parkering kan kun benyttes på Centralen, på Flotmyr P-plass ved Stadion og Flotmyrgata P-plass
1200 kr
Haugesund Parkering tilbyr billig parkering for studenter på Flotmyr parkeringsplassen - 1200 kroner pr. semester. Dette gjelder kun studenter ved HVL. NB! Husk at du som student må ta med studentkort med betalt semesteravgift for å kunne kjøpe studentkort.
0 kr
Beboere som har adresse innenfor en angitt boligsone, har anledning til å søke om boligsonekort. Du må være bosatt og folkeregistrert i sonen. Leietakere som ikke er folkeregistrert i sonen kan dokumentere boforholdet med en husleiekontrakt.
0 kr
Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytnings-evne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å vise til en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Det må vedlegges passfoto, legeerklæring og kopi av førerkort.