Haugesund Parkering

Om oss

Haugesund Parkering er et kommunalt eid AS som driver både forretning og forvaltning.

Haugesund Parkering har delegert myndighet i forvaltningssaker som håndheving, klagebehandling og behandling av søknader på P-kort for forflytningshemmede. Haugesund Parkering har tjenesten som drivkraft fremfor fortjenesten.

Ansatte i Haugesund Parkering

Tor Otto Nilsen, Daglig Leder
Konsulent
Jane Parkinson, Konsulent
Trafikkbetjent
Kjell Morud, Trafikkbetjent
Mette Davik, Trafikkbetjent
Magne Tvedte, Trafikkbetjent
Elisabeth Odland, Trafikkbetjent
Trafikkbetjent
Monika Eriksson, Trafikkbetjent
Trafikkbetjent
Kristoffer Kolltveit, Trafikkbetjent