Hvordan kan vi hjelpe deg?

Finn et sted å parkere

Det er rundt 2300 kommunale parkeringsplasser i sentrum. 1200 av disse er gratis hele døgnet og befinner seg både i sentrum og på Flotmyr-, Revahall- og Stadionområdet.

Åpne interaktivt kart

Aktuelt

Flotmyrgata parkeringsplass

Parkeringsplassen er under klargjøring, og vil dere vil om kort tid har muligheten til å parkere på vårt nyeste parkeringsareal. P-plassen er i Flotmyrgata vis à vis Coop Prix. Plassen er sentrumsnær, og bussterminalen på Flotmyr er lett tilgjengelig. Timeprisen vil være kr.14,- pr time. Bruk av månedskort eller årskort vil være mulig, samt betaling […]

Les mer
Skiltgjenkjenning fra 01.11.2021
Les mer
Boligsone 05
Les mer

Vanlige spørsmål

Betaling av p-avgiften

Hos oss er det mulig å betale med mynt eller bankkort i vår betalingsautomater.  Det er også mulig å betale med en betalings app på mobil – EasyPark.

Vi tilbyr også  årskort, månedskort og studentkort.

Ser mer info under fanen «P-kort»

 

Hvor kan jeg lade min elbil

Det er 10 helt nye ladepunkt på vår ladeplassen i Sørhauggata 165.

Lading koster 20 kroner timen ved bruk av EasyPark appen, følge nøye instruksjonene for bruk som beskrevet på ladestolpen.

Ladetiden er begrenset til maks 4 timer.

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

På parkeringsgebyr vil betalingsfristen på tre uker fra ileggelsesdato opprettholdes selv om du klage.  Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%.

Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres.

Ved klage på kontrollsanksjon er det også 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse dato, du trenger ikke å betale før klagesaken er ferdigbehandlet men da kommer det en ekstra kostnad på 70 kroner

Kan jeg parkere på en plass skiltet for forflytningshemmede hvis den er ledig?

Nei.  Parkeringsplassene for forflytningshemmede er kun for de med parkeringsbevis for forflytningshemmede (også kalt for HC-kort).  Feilparkering i en HC-plass vil medføre en kontrollsanksjon på  900 kroner.

Hjelpesenter

5 gode råd til deg som vil klage

Husk klagefristen på 3 uker

Klagen må fremsettes skriftlig

Husk navn, adresse og ileggelsesnummer

Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon

Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Regelverket gjelder hele landet

Søker må ha et særlig behov

Husk å fylle ut legeerklæring

P-plasser reservert for forflytninghemmede