Grønhauggata 4, 5525 Haugesund

Ansatte ved Haugesund Parkering AS

Ingjerd Vikse

Daglig Leder

Jane Parkinson

Fagansvarlig Parkering

Line Remøy Bertelsen

Administrasjon

Arian Haukelid

Trafikkbetjent/teknisk

Magne Tvedte

Trafikkbetjent

Monika Eriksson

Trafikkbetjent

Elisabeth Odland

Trafikkbetjent

Eirik Bjørndal

Trafikkbetjent/drift

Haugesund Parkering er et kommunalt eid AS som driver både forretning og forvaltning.

Haugesund Parkering har fått delegert myndighet i forvaltningssaker som håndheving, klagebehandling og behandling av søknader på P-kort for forflytningshemmede. Selskapet har også ansvar for samfunnsansvarlig forretningsdrift og er blitt etablert for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne.

Haugesund Parkering har tjenesten som drivkraft fremfor fortjenesten og er ikke opprettet for å skaffe maksimalt utbytte til eierne. Målet er å drive økonomisk selvstendig og ansvarlig. Selskapet skal være en aktiv deltaker i byutviklingsspørsmål og gjennomføre behovsanalyser i forhold til trafikk og parkering.

Besøks og postadresse : Grønhauggata 4, 5525 Haugesund

Telefonnummer : 52743285

Besøk vår Facebook side