Grønhauggata 4, 5525 Haugesund

Ansatte ved Haugesund Parkering AS

Ingjerd Vikse

Daglig Leder

Jane Parkinson

Fagansvarlig Parkering

Magne Tvedte

Trafikkbetjent

Trafikkbetjent

Kristoffer Kolltveit

Trafikkbetjent

Anne Mette Davik

Trafikkbetjent

Elisabeth Odland

Trafikkbetjent

Trafikkbetjent

Monika Eriksson

Trafikkbetjent

Haugesund Parkering er et kommunalt eid AS som driver både forretning og forvaltning.

Haugesund Parkering har fått delegert myndighet i forvaltningssaker som håndheving, klagebehandling og behandling av søknader på P-kort for forflytningshemmede. Selskapet har også ansvar for samfunnsansvarlig forretningsdrift og er blitt etablert for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne.

Haugesund Parkering har tjenesten som drivkraft fremfor fortjenesten og er ikke opprettet for å skaffe maksimalt utbytte til eierne. Målet er å drive økonomisk selvstendig og ansvarlig. Selskapet skal være en aktiv deltaker i byutviklingsspørsmål og gjennomføre behovsanalyser i forhold til trafikk og parkering.

Besøks og postadresse : Grønhauggata 4, 5525 Haugesund

Telefonnummer : 52743285