7880 kr
Haugesund Parkering har ca. 1300 avgiftsplasser fordelt på 2 parkeringshus Centralen og Bølgå, Flotmyr Sør, uteplasser og kantparkering. OBS!! - Årskort fra Haugesund Parkering gjelder IKKE på parkeringshuset til Helse Fonna, Haugesund Sykehus. Logg inn her for kjøp av kort.
Bestill