Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vanlige spørsmål

Hvor kan jeg lade min elbil

Det er 10 helt nye ladepunkt på vår ladeplassen i Sørhauggata 165.

Lading koster 20 kroner timen ved bruk av EasyPark appen, følge nøye instruksjonene for bruk som beskrevet på ladestolpen.

Ladetiden er begrenset til maks 4 timer.

Betaling av p-avgiften

Hos oss er det mulig å betale med mynt eller bankkort i vår betalingsautomater.  Det er også mulig å betale med en betalings app på mobil – EasyPark.

Vi tilbyr også  årskort, månedskort og studentkort.

Ser mer info under fanen «P-kort»

 

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

På parkeringsgebyr vil betalingsfristen på tre uker fra ileggelsesdato opprettholdes selv om du klage.  Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%.

Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres.

Ved klage på kontrollsanksjon er det også 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse dato, du trenger ikke å betale før klagesaken er ferdigbehandlet men da kommer det en ekstra kostnad på 70 kroner

Hvorfor har jeg fått bot, selv om jeg har betalt med EasyPark?

Det er flere mulig grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med EasyPark – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.

  • Har du parkert på riktig område, men valgt feil kode i appen?
  • Har du registrert flere kjøretøy i appen og betalt for feil bil?
  • Har parkeringstiden gått ut før du kom deg tilbake til bilen?
  • Betaling kontrolleres mot registreringsnummeret ditt.  Kan du ha lagt inn feil nummer i appen?

Kan jeg parkere på en bussholdeplass?

Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass.  Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen.  Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

Kan jeg parkere på en plass skiltet for forflytningshemmede hvis den er ledig?

Nei.  Parkeringsplassene for forflytningshemmede er kun for de med parkeringsbevis for forflytningshemmede (også kalt for HC-kort).  Feilparkering i en HC-plass vil medføre en kontrollsanksjon på  900 kroner.

Betaling

Betaling av p-avgiften

Hos oss er det mulig å betale med mynt eller bankkort i vår betalingsautomater.  Det er også mulig å betale med en betalings app på mobil – EasyPark.

Vi tilbyr også  årskort, månedskort og studentkort.

Ser mer info under fanen «P-kort»

 

Hva er EasyPark

EasyPark er en app du kan bruke til å betale for din parkeringsavgift eller for å betale for lading.  Vi tilbyr EasyPark i alle våre avgiftsbelagte parkeringsplasser.  Hver parkeringsplass har ett særskilt kode, f.eks 5900 for gateparkering.

Det er førers ansvar å påse at man ved betaling av avgift registrerer korrekt informasjon dersom man benytter elektroniske applikasjoner.  Dette medfører et ansvar for å etterse at man har registrert korrekt kjennemerke, takstsone og lignende detaljer.  Fører må også kontrollere at en eventuelt mottatt kvittering stemmer overens med den ønskede registreringen.

Klagesaker

Hvordan klager jeg på en ileggelse?

Dersom du har fått en ileggelse som du er uenig i, kan du sende oss en klage med å bruke den QR-koden som er på ileggelseslappen.  Der kommer du direkte inn i den saken som gjelder og der får du muligheten til å skrive din klage.

Du kan også trykke på denne linken:

https://haugesund.parkerings.info/customer-web/haugesund/login

Alternativt kan du bruke vår klageskjemaet som du finne her:

http://haugesundparkering.no/wp-content/uploads/2020/03/Klageskjema.pdf

Fristen for å klage er 3 uker fra ileggelsesdato.

Vi gjøre oppmerksom på at det må påberegnes inntil 4 – 6 uker saksbehandlingstid.

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

På parkeringsgebyr vil betalingsfristen på tre uker fra ileggelsesdato opprettholdes selv om du klage.  Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%.

Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres.

Ved klage på kontrollsanksjon er det også 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse dato, du trenger ikke å betale før klagesaken er ferdigbehandlet men da kommer det en ekstra kostnad på 70 kroner

Generelt

Betaling av p-avgiften

Hos oss er det mulig å betale med mynt eller bankkort i vår betalingsautomater.  Det er også mulig å betale med en betalings app på mobil – EasyPark.

Vi tilbyr også  årskort, månedskort og studentkort.

Ser mer info under fanen «P-kort»

 

Hvor kan jeg lade min elbil

Det er 10 helt nye ladepunkt på vår ladeplassen i Sørhauggata 165.

Lading koster 20 kroner timen ved bruk av EasyPark appen, følge nøye instruksjonene for bruk som beskrevet på ladestolpen.

Ladetiden er begrenset til maks 4 timer.

Hvordan klager jeg på en ileggelse?

Dersom du har fått en ileggelse som du er uenig i, kan du sende oss en klage med å bruke den QR-koden som er på ileggelseslappen.  Der kommer du direkte inn i den saken som gjelder og der får du muligheten til å skrive din klage.

Du kan også trykke på denne linken:

https://haugesund.parkerings.info/customer-web/haugesund/login

Alternativt kan du bruke vår klageskjemaet som du finne her:

http://haugesundparkering.no/wp-content/uploads/2020/03/Klageskjema.pdf

Fristen for å klage er 3 uker fra ileggelsesdato.

Vi gjøre oppmerksom på at det må påberegnes inntil 4 – 6 uker saksbehandlingstid.

Hva er forskjellen på de ulike bøtene?

Brudd på vilkårene på en parkeringsplass vil føre til en Kontrollsanksjon på kr600,-

Parkerer du i strid med vegtrafikklovens trafikkbestemelser eller brudd mot skiltforskriften, vil Gebyret være på 900 kroner

Full oversikt over gjeldende regelverk finner du på norpark.no eller på lovdata.no

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

På parkeringsgebyr vil betalingsfristen på tre uker fra ileggelsesdato opprettholdes selv om du klage.  Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%.

Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres.

Ved klage på kontrollsanksjon er det også 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse dato, du trenger ikke å betale før klagesaken er ferdigbehandlet men da kommer det en ekstra kostnad på 70 kroner

Hvorfor har jeg fått bot, selv om jeg har betalt med EasyPark?

Det er flere mulig grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med EasyPark – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.

  • Har du parkert på riktig område, men valgt feil kode i appen?
  • Har du registrert flere kjøretøy i appen og betalt for feil bil?
  • Har parkeringstiden gått ut før du kom deg tilbake til bilen?
  • Betaling kontrolleres mot registreringsnummeret ditt.  Kan du ha lagt inn feil nummer i appen?

Hvilket lovverk må vi forholde oss til?

Følgende lover finer du på www.lovdata.no

Vegtrafikkloven

Trafikkreglene

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Skiltforskriften

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Personvernsloven

 

Hva er en parkering?

Den juridiske definisjonen på en parkering er :-

»Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.  Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

Hva er EasyPark

EasyPark er en app du kan bruke til å betale for din parkeringsavgift eller for å betale for lading.  Vi tilbyr EasyPark i alle våre avgiftsbelagte parkeringsplasser.  Hver parkeringsplass har ett særskilt kode, f.eks 5900 for gateparkering.

Det er førers ansvar å påse at man ved betaling av avgift registrerer korrekt informasjon dersom man benytter elektroniske applikasjoner.  Dette medfører et ansvar for å etterse at man har registrert korrekt kjennemerke, takstsone og lignende detaljer.  Fører må også kontrollere at en eventuelt mottatt kvittering stemmer overens med den ønskede registreringen.

Hva er en «Parkering forbudt sone»?

Et område (sone) som er skiltet med et skilt som angir at det er forbudt å parkere innenfor området.

Skiltene er plassert ved alle innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt «slutt på parkeringssone».

Det er  ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen (område).

 

Hvor langt gjelder et parkeringsregulerende skilt?

Et parkeringsregulerende skilt gjelder fra der det er oppsatt og i kjøreretningen på den siden av vegen det er oppsatt.  Skiltet blir opphevet i kryss eller av annet parkeringsregulerende skilt.

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran et gangfelt.

Hvor nært et veikryss kan man parkere?

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss.  Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.

Kan jeg parkere på en bussholdeplass?

Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass.  Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen.  Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

Kan jeg parkere på en plass skiltet for forflytningshemmede hvis den er ledig?

Nei.  Parkeringsplassene for forflytningshemmede er kun for de med parkeringsbevis for forflytningshemmede (også kalt for HC-kort).  Feilparkering i en HC-plass vil medføre en kontrollsanksjon på  900 kroner.