Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kameraparkering

Det kan være flere grunner til dette:

 1. Har du flere kort du har registrert i din betalingsløsning?
 2. Er det dekning på kortet ditt?
 3. Er bilen din registrert i noen andre sin profil, f eks et familiemedlem? Da er det den personen og betalingskortet som ble lagt inn sist som blir trukket.
 4. Har du parkert på en parkeringsplass der det er kameraparkering?

Haugesund Parkering har installert automatisk skiltgjenkjenning (kameraparkering) på Bølgå fra 03. oktober 2023. Det er betalingssystemet Autopay som nå er tatt i bruk. Automatisk skiltgjenkjenning betyr at kamera tar bilde av bilen ved innkjøring, og deretter nytt bilde ved utkjøring. Parkeringstid og parkeringsavgift blir beregnet ut fra dette.  

 

Hva bør kunden gjøre? 

For kunden betyr dette at betaling skjer på etterskudd, og du har 48 timer på deg før dette går videre til fakturering.  

Dersom du oppretter profil hos Autopay vil du oppleve enklere parkering. Du kan følge lenke til Autopay fra vår nettside ved å gå inn på «Min profil Bølgå» eller gå direkte på autopay.io. Dersom du har opprettet profil kan du enklere få oversikt over dine parkeringer samtidig som du får oversikt over kvitteringer. Når du legger inn profil må du ha bank-ID tilgjengelig da du legger inn bankkort. For at profilen skal være gyldig må du bekreftet opprettelsen på mottatt e-post innen 30 dager.  

Det er også mulig å håndtere din profil gjennom appen til Autopay.  

Hvilke betalingsalternativer har vi? 

Ved kameraparkering er det flere betalingsalternativer. Du kan velge å betale før du forlater parkeringshuset eller du kan velge å betale i etterkant.  

Betalingsalternativer: 

 1. Lag profil ved å følge lenke «Min profil Bølgå» eller direkte på autopay.io.  Ved bruk av profil vil bankkortet ditt automatisk bli belastet hver gang du parkerer.  
 1. Betal på haugesundparkering.no («betal her Bølgå») innen 48 timer eller gå direkte til nettstedet autopay.io 
 1. Last ned appen Autopay. Da kan du velge å opprette profil eller betale enkeltstående parkeringer. Bruk av denne appen er uten ekstra kostnader, og er bare tilknyttet kameraparkering på Bølgå. 
 1. Betal med appen Easypark (+15%). Legg inn sone 5910 og start parkeringen manuelt i appen. NB! Automatisk kameraparkering i Easypark virker ikke på dette anlegget. 
 1. Betal i parkeringsautomaten. Tast inn registreringsnummeret når du skal hente bilen. Du har gyldig parkeringstid 15 minutter etter at du har betalt på automat. Betalingsautomater er plassert på plan 2 og 4.  
 1. Kjør uten å foreta deg noe. Eier av kjøretøyet får tilsendt faktura. Fakturagebyr kommer i tillegg.  

 

 

 

Har du parkeringskort for forflytningshemmede?  

Om du har parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) har du rett til betalingsfritak. Men for å få dette må du i forkant av parkeringen eller rett i etterkant av parkeringen ta kontakt med Haugesund Parkering. Kortet må fremvises til Haugesund Parkering for at du skal ha rett til betalingsfritak. Haugesund Parkering når du på telefon 52743285 (kl. 10:00-14:00) eller post@haugesund-parkering.no 

 

 

 

 

 

Det er samme kameraparkering på våre fasiliteter Bølgå, Centralen og Flotmyr.

Her kan du betale med profil i Autopay, eller via våre hjemmesider : Betal her

Du kan også betale på automatene på våre fasiliteter.

Du kan også bruke Easypark, men da må du aktivt starte parkeringen inn i appen.

 

Gjør du ingen av delene vil du motta faktura , med din parkering 🙂

For din trygghet og sikkerhet er området kameraovervåket.

Opptak slettes etter 7 dager. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til Politiet i forbindelse med straffbare handlinger eller ulykker kan opptakene oppbevares inntil 30 dager.

Har du spørsmål angående personvern, vennligst ta kontakt med daglig leder.

Vanlige spørsmål

Hos oss er det mulig å betale med mynt eller bankkort i vår betalingsautomater.  Det er også mulig å bruke EasyPark appen.

Vi tilbyr også  årskort, månedskort og studentkort.

 

Det er 10 helt nye ladepunkt på vår ladeplassen i Sørhauggata 165.

Lading koster 18 kroner timen + 6 kr pr/kWh

Bruk EasyPark appen, og følg instruksjonene for bruk som beskrevet på ladestolpene.

Ladetiden er begrenset til maks 4 timer.

På parkeringsgebyr er betalingsfristen på tre uker selv om du klager på ileggelsen.  Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%.

Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres.

Ved klage på kontrollsanksjon er det også 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse dato, men betalingsfristen pauses til klagen er ferdig behandlet.

Det er flere mulig grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med EasyPark – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.

 • Har du parkert på riktig område, men valgt feil kode i appen?
 • Har du registrert flere kjøretøy i appen og betalt for feil bil?
 • Har parkeringstiden gått ut før du kom deg tilbake til bilen?
 • Betaling kontrolleres mot registreringsnummeret ditt.  Kan du ha lagt inn feil nummer i appen?

Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass.  Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen.  Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

Nei.  Parkeringsplassene for forflytningshemmede er kun for de med parkeringsbevis for forflytningshemmede (også kalt for HC-kort).  Feilparkering i en HC-plass vil medføre en kontrollsanksjon på  900 kroner.

Betaling

Hos oss er det mulig å betale med mynt eller bankkort i vår betalingsautomater.  Det er også mulig å bruke EasyPark appen.

Vi tilbyr også  årskort, månedskort og studentkort.

 

EasyPark er en app du kan bruke til å betale for din parkeringsavgift eller for å betale for lading.  Vi tilbyr EasyPark i alle våre avgiftsbelagte parkeringsplasser.  Hver parkeringsplass har ett særskilt kode, f.eks 5900 for gateparkering.

Det er førers ansvar å påse at man ved betaling av avgift registrerer korrekt informasjon dersom man benytter elektroniske applikasjoner.  Dette medfører et ansvar for å etterse at man har registrert korrekt kjennemerke, takstsone og lignende detaljer.  Fører må også kontrollere at en eventuelt mottatt kvittering stemmer overens med den ønskede registreringen.

Easypark har ett servicetillegg per parkering i tillegg til vår takst, dette er 15 % påslag for å bruke deres app.

Klagesaker

Dersom du har fått en ileggelse som du er uenig i, kan du sende oss en klage med å bruke den QR-koden som er på ileggelseslappen.  Der kommer du direkte inn i saken og der får du muligheten til å skrive din klage.

Du kan også trykke her

Fristen for å klage er 3 uker fra ileggelsesdato.

Vi gjøre oppmerksom på at det må påberegnes inntil 4 – 6 uker saksbehandlingstid.

På parkeringsgebyr er betalingsfristen på tre uker selv om du klager på ileggelsen.  Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%.

Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres.

Ved klage på kontrollsanksjon er det også 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse dato, men betalingsfristen pauses til klagen er ferdig behandlet.

Generelt

Det kan være flere grunner til dette:

 1. Har du flere kort du har registrert i din betalingsløsning?
 2. Er det dekning på kortet ditt?
 3. Er bilen din registrert i noen andre sin profil, f eks et familiemedlem? Da er det den personen og betalingskortet som ble lagt inn sist som blir trukket.
 4. Har du parkert på en parkeringsplass der det er kameraparkering?

Det er samme kameraparkering på våre fasiliteter Bølgå, Centralen og Flotmyr.

Her kan du betale med profil i Autopay, eller via våre hjemmesider : Betal her

Du kan også betale på automatene på våre fasiliteter.

Du kan også bruke Easypark, men da må du aktivt starte parkeringen inn i appen.

 

Gjør du ingen av delene vil du motta faktura , med din parkering 🙂

Hos oss er det mulig å betale med mynt eller bankkort i vår betalingsautomater.  Det er også mulig å bruke EasyPark appen.

Vi tilbyr også  årskort, månedskort og studentkort.

 

Det er 10 helt nye ladepunkt på vår ladeplassen i Sørhauggata 165.

Lading koster 18 kroner timen + 6 kr pr/kWh

Bruk EasyPark appen, og følg instruksjonene for bruk som beskrevet på ladestolpene.

Ladetiden er begrenset til maks 4 timer.

Dersom du har fått en ileggelse som du er uenig i, kan du sende oss en klage med å bruke den QR-koden som er på ileggelseslappen.  Der kommer du direkte inn i saken og der får du muligheten til å skrive din klage.

Du kan også trykke her

Fristen for å klage er 3 uker fra ileggelsesdato.

Vi gjøre oppmerksom på at det må påberegnes inntil 4 – 6 uker saksbehandlingstid.

Brudd på vilkårene på en parkeringsplass vil føre til en Kontrollsanksjon på kr 660,-

Parkerer du i strid med vegtrafikklovens trafikkbestemmelser eller brudd mot skiltforskriften, vil Gebyret være på 900 kroner

Full oversikt over gjeldende regelverk finner du på norpark.no eller på lovdata.no

På parkeringsgebyr er betalingsfristen på tre uker selv om du klager på ileggelsen.  Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%.

Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres.

Ved klage på kontrollsanksjon er det også 3 ukers betalingsfrist fra ileggelse dato, men betalingsfristen pauses til klagen er ferdig behandlet.

Det er flere mulig grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med EasyPark – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.

 • Har du parkert på riktig område, men valgt feil kode i appen?
 • Har du registrert flere kjøretøy i appen og betalt for feil bil?
 • Har parkeringstiden gått ut før du kom deg tilbake til bilen?
 • Betaling kontrolleres mot registreringsnummeret ditt.  Kan du ha lagt inn feil nummer i appen?

Den juridiske definisjonen på en parkering er :-

»Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.  Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

EasyPark er en app du kan bruke til å betale for din parkeringsavgift eller for å betale for lading.  Vi tilbyr EasyPark i alle våre avgiftsbelagte parkeringsplasser.  Hver parkeringsplass har ett særskilt kode, f.eks 5900 for gateparkering.

Det er førers ansvar å påse at man ved betaling av avgift registrerer korrekt informasjon dersom man benytter elektroniske applikasjoner.  Dette medfører et ansvar for å etterse at man har registrert korrekt kjennemerke, takstsone og lignende detaljer.  Fører må også kontrollere at en eventuelt mottatt kvittering stemmer overens med den ønskede registreringen.

Easypark har ett servicetillegg per parkering i tillegg til vår takst, dette er 15 % påslag for å bruke deres app.

Et område (sone) som er skiltet med et skilt som angir at det er forbudt å parkere innenfor området.

Skiltene er plassert ved alle innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt «slutt på parkeringssone».

Det er  ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen (område).

 

Et parkeringsregulerende skilt gjelder fra der det er oppsatt og i kjøreretningen på den siden av vegen det er oppsatt.  Skiltet blir opphevet i kryss eller av annet parkeringsregulerende skilt.

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran et gangfelt.

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss.  Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.

Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass.  Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen.  Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

Nei.  Parkeringsplassene for forflytningshemmede er kun for de med parkeringsbevis for forflytningshemmede (også kalt for HC-kort).  Feilparkering i en HC-plass vil medføre en kontrollsanksjon på  900 kroner.