Elbil

Elbil

Fra 01.01.2017 må el-biler betale for å parkere hos Haugesund Parkering i sentrums kjernen på lik linje med andre biler.

Det er mulig å parkere avgiftsfritt med el-biler på parkeringsplassene på Flotmyr området.

Vi har 10 ladestasjoner plassert på et særskilt område ved Sørhauggata 165. For å bruke ladestasjonene, må man laste ned vår EasyPark appen og bruke kode 10398. Følg fremgangsmåten som beskrevet på lade-stolpen.

Det koster 20,- kroner pr/time å lade i maks 4 timer.

Fører har ett særskilt ansvar å lese vilkårene på p-plassen og påse at vilkårene er oppfylt før bilen forlates.

Takster: Maks 4 timer

20 kr timen

Hver dag

10

Antall parkeringsplasser

5,10,20 kr

Aksepterer mynt, men tar ikke imot seddel

Natt

Du kan stå ubegrenset antall dager i parkeringshus Nord.

Kartoversikt