Elbil

Elbil

Fra 01.01.2017 må el-biler betale for å parkere hos Haugesund Parkering i sentrums kjernen på lik linje med andre biler.

Vi har 10 ladestasjoner plassert på et særskilt område ved Sørhauggata 165. For å bruke ladestasjonene, må man laste ned vår EasyPark appen og bruke kode 10398. Følg fremgangsmåten som beskrevet på lade-stolpen.

Det koster 18 kr/time + 6 kr pr kilowattime å lade, i maks 4 timer.

Fører har ett særskilt ansvar å lese vilkårene på p-plassen og påse at vilkårene er oppfylt før bilen forlates.

Takster: 20 kr/time + 6kr pr kWh

Alle dager. Hele døgnet

10

Antall parkeringsplasser

Natt

Du kan stå ubegrenset antall dager i parkeringshus Nord.

Kartoversikt