Boligsone parkering

Søk her

Boligsoneparkering er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene.

Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkering i boliggatene.

Hvem kan få en boligsonetillatelse?

Beboere, næringsdrivende og institusjoner i bygg som har adresse innenfor en angitt boligsone, har anledning til å kjøpe boligsonekort.

Vilkår for tildeling av boligsonetillatelse

Hvilken dokumentasjon som må vises?

Oversikt over boligsoner i Haugesund

Sone 01 – Sør til Dr. Eyesgata – Nord til Nygata (grytå) – Vestover til Breidablikgata – Øst til Karmsundgata

Sone Risøy – Fjellgata – Fresvikgata – Tollbugata – Fløttmannsgata – John Risøensgate mot Nord – hele Sundgata – Peder Høydalsgata – Trosnabergaten – Skarvethunsgata

Sone 03 – Ludolf Eides Gate – Sørover til Kaigata. I Flotmyrgata og Øvregata

Sone 04 – Bjørgvingata – Wergelandsgata – Ivar Aasens gate – Nordraaks gate

Sone 05 Flotmyrgata, Breidablikgata, Øvregata, Oddagata, Oscarsgata, Grønhauggata