Dispensasjon av Container, stillas og lift.

Byens parkeringsplasser skal være tilgjengelig for alle innbyggere. Det er viktig at disse ikke blir beslaglagt over lengre tid. Det er flere parkeringshus i byen som kan benyttes til parkering av håndverksbiler.

Foto Tor Andre Johannessen

Søknad om dispensasjon for parkering

Søknad om dispensasjon må gjøres for hver enkel parkering. Det gis inntil 14 dager dispensasjon.

Dersom det gjelder dispensasjon for parkering på riksvei eller fylkesveg må du kontakte Statens vegvesen.

Søk om dispensasjon for parkering

 Søk om dispensasjon for kommunal parkeringsplass her (rosyweb.no)

  1. Klikk «Jeg ønsker å søke om arbeidsvarslingsplan»
  2. Fyll ut
    • Alt som er merket med rød stjerne
    • Punkt 2 «Opplysninger om arbeidet»: Skriv inn kjennemerke på bilen som trenger dispensasjon
  3. Hopp over punkt 8 «skiltplan»

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil 5 dager ved fullstendig innsendt søknad.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale gebyr for saksbehandling når du får innvilget søknad om dispensasjon. 

PrislisteÅr 2023
Gebyr saksbehandling gravetillatelserkr 2 870
Gebyr saksbehandling arbeidsvarslingstillatelserkr 1 875
Forlengelse aktiv grave- og arbeidsvarslingstillatelsekr 0
Forlengelse utgått grave- og arbeidsvarslingstillatelse*kr 2 870
Forlengelse utgått gravetillatelse arbeidsvarslingstillatelse*kr 1 875
* Ref. «20200123 Reviderte retningslinjer for graving og arbeider i kommunale areal» G.2 Sanksjoner.
Plassering av containere/stillas/lift/dispensasjon m.m.
Gebyr saksbehandlingkr 938