Visningsskjermer på Bølgå

Vår leder Ingjerd Vikse ved en av skjermene 🙂
Foto: Tor Andre Johannessen

Nå trenger du ikke kjøre inn i våre parkeringshus for å se om vi har ledige parkeringsplasser.

I dag vil det på utsiden både øst og vest for parkeringshuset Bølgå stå splitter nye infoskjermer. På disse skjermene vil du i sanntid kunne se hvor mange ledige parkeringsplasser det er i hver og en etasje.

Hensikten med skjermene er å gjøre parkeringsmulighetene mer tilgjengelige for deg og folk flest. Systemets registreringer er også nyttige for oss i Haugesund parkering da de vil fortelle oss hvilke dager og når på dagen det er høyt og lavt belegg med parkerte biler.

Foto: Tor Andre Johannessen

Samme informasjon som til en hver tid vises på våre nye skjermer vil i fremtiden speiles og være tilgjengelig i sanntid også på våre nettsider. På den måten kan du sjekke hvor du trolig vil finne flest ledige p-plasser allerede før du setter deg i bilen og kjører i retning Haugesund sentrum. Har du med deg en eller flere passasjer i bilen, kan dette selvsagt gjøres også under selve kjøreturen.

Antall ledige p-plasser registreres og sendes til infoskjermene våre via videokameraer som nå er montert i p-husene.

Personvernet til alle som parkerer i våre p-hus blir selvsagt ivaretatt og all informasjon som kan knyttes til din bil og ditt besøk hos oss slettes nærmest umiddelbart.

Velkommen til en ny og oversiktlig parkering i Haugesund sentrum!

Foto: Tor Andre Johannessen