Avgiftstid på parkeringshus 

Haugesund Parkering drifter parkeringshusene Centralen og Bølgå.  For at vi skal ha trygge parkeringshus satser vi nå på mer vedlikehold enn tidligere. Dette for at du som kunde skal få bedre opplevelse når du skal sette fra deg bilen. Vi har i tillegg utvidet vårt overvåkningssystem for at våre kunder skal være godt ivaretatt og at uønskede hendelser ikke skal skje i parkeringshusene.  

Fra 03. oktober er det innført kameraparkering på både Centralen og Bølgå. Avgiftstiden er da lik for parkeringshusene. Parkeringshusene er døgnåpne mot avgift. Mer informasjon om takster finner du på vår nettside under fane “parkering” og “takster”.  

Om du skal ta turen til byen, og kun et raskt ærend til en butikk, er det mulig å benytte avgiftsfrie plasser i sentrumssonen.