Endelig kameraparkering på Bølgå!  

Bølgå får kameraparkering fra 03. oktober 2023

Er du blitt stresset av parkering, og om du har gjort det riktig? Det har Haugesund Parkering gjort noe med! 

03. oktober blir det nemlig kameraparkering også på parkeringshuset Bølgå!  

Men hva er egentlig kameraparkering?  

Det betyr helt enkelt at kamera gjør den jobben du som kunde måtte gjøre tidligere. Registreringsnummeret på bilene blir fanget opp av kamera idet de kommer inn i parkeringshusene og idet de forlater dem. Med kameraparkering får man også muligheten til å betale innen 48 timer. Og glemmer du å betale vil du ikke lenger få en kontrollsanksjon, eller «bot» på folkemunne.   

Parkeringshuset Centralen har det allerede vært kameraparkering installert i over 2 år, men nå blir systemet endret slik at Bølgå, Centralen og Flotmyr Sør får samme betalingssystem. Det er Autopay som har vunnet anbudet, det er deres løsning Haugesund Parkering setter i gang på Bølgå. På Centralen og Flotmyr Sør blir det omlegging til samme leverandør fra mars 2024. I en overgangsfase vil det være to ulike betalingssystem. 

– Vi har de siste årene jobbet mye med å digitalisere tilbudet vårt, og har erfart at kameraparkering gjør det enklere for kundene å sette fra seg bilen for å gjøre det de skal i Haugesund sentrum, sier daglig leder i Haugesund Parkering, 

Ingjerd Vikse.  

Opprett profil for en enklere parkering 

-Den enkleste måten å betale på er å opprette profil og legge inn betalingskort. Da går parkeringen helt sømløst, forklarer Vikse. -Profil oppretter kunden via vår nettside ved å følge fanen øverst. Om kunden vil lage profil direkte på autopay.io er det også en mulighet. – Det finnes flere ulike betalingsmåter for kundene. Oversikten finner kundene på våre nettsider eller på informasjonsskilt på parkeringshuset. 

Haugesund Parkering ønsker at færrest mulig mottar en faktura i posten om en glemmer å betale for parkeringen. Derfor legges det til rette for at publikum enkelt skal komme i kontakt med dem. -Våre trafikkbetjenter er synlige og til stede i byen. Det er bare til å spørre dem om en står fast om betalingsalternativer. Og ta gjerne direkte kontakt med våre hyggelige ansatte på telefon også. Vi er her for at byens besøkende skal få en trygg og enkel parkering i vår by. I oppstarts uken er det også åpent for drop-in på ettermiddagen i lokalene i Grønhauggt 4. Bare sjekk nettsiden for mer informasjon, sier Vikse. 

Videre forteller hun at dersom en tidligere har hatt kameraparkering installert på Easypark appen, vil ikke dette fungere på Bølgå. Ved fortsatt bruk av Easypark appen må kunden starte denne manuelt når en kommer inn i parkeringshuset. Dette er nok den største forskjellen fra det som kundene kjenner fra kamerasystemet på Centralen. Men dette er også forklart på informasjonsskiltene på Bølgå. 

Mange fordeler  

En av Haugesund Parkering sine viktigste oppgaver er å gjøre byen tilgjengelig for besøkende.  

– Kundene skal ha tilgang til servicetjenestene og butikkene, og da må vi sørge for at de opplever parkeringen så enkel og tilgjengelig som mulig, kommenterer Vikse.  

Et ledd i prosessen med å både digitalisere – og gjøre parkeringsopplevelsen til de besøkende så sømløs som mulig, er nettopp kameraparkering.  

Når kunder parkerer i et anlegg med kameraparkering trenger de ikke lenger å tenke på når parkeringen går ut, trekke ny billett eller snurre hjulet på en app. 

God effekt  

Haugesund Parkering har i tillegg montert visningsskjermer ved inngangen til parkeringshusene hvor mange ledige parkeringsplasser det er i hver etasje i anleggene – til enhver tid.  

– En behøver ikke kjøre inn i parkeringshusene for å se om det er ledig plass. Vi er glade for å kunne tilby både oversiktsskjermer og kameraparkering i Haugesund sentrum, sier Vikse og forteller at de nye, digitale løsningene har blitt godt mottatt.  

En kan også finne oversikt over ledige parkeringsplasser på Haugesunds Parkerings nettside. Da kan en allerede før en ankommer sentrum, finne ut hvor en skal parkere.  

Haugesund Parkering skal være en positiv bidragsyter til byen!