Jobber sammen for et levende og tilgengelig sentrum  

Haugesund sentrum og Haugesund parkering jobber side om side for et levende og tilgengelig sentrum. – Potensialet er stort og fremtiden ser lys ut, sier sentrumssjefen og parkeringssjefen.

Om en bare skal innom butikken for melk og brød, gjøre et par ærend, eller tilbringe dagen i Haugesund sentrum, så skal en finne tilgengelig parkeringsplass. Etter at Haugesund parkering endret på rutinene sine, har flere merket at ordningen fungerer som den skal.

– Tilbakemeldingene fra publikum er positive. Folk opplever at de finner ledige plasser til sitt formål, sier parkeringssjef Ingjerd Vikse.

Felles mål

Også daglig leder i Haugesund sentrum, Geir Jakobsen forteller om en merkbar endring.  

– Vi får skryt, folk sier de finner ledige parkeringsplasser, og de forstår hvorfor det måtte en rutineendring til. Dette gjelder også for dem som driver butikk i sentrum, nikker han, og poengterer at det handler om å snu vaner.

Jakobsen og Vikse jobber begge under forutsetningen og målet om et levende sentrum, med grøntarealer og et variert handels- og servicetilbud – tilrettelagt for både harde og myke trafikanter.

– Her finner vi næring, service og handel i skjønn forening. En er ute i fri luft og skal kunne kjenne på en «byatmosfære» når en er i Haugesund sentrum, sier Jakobsen.   

– Vi ønsker alle at så mange som mulig skal bruke sentrum, at de skal både besøke butikkene og alt annet som finnes her av tilbud. Da må vi også gjøre byen tilgjengelig. Og her kommer parkeringen inn, legger Vikse til.

Daglig leder i Haugesund sentrum, Geir Jakobsen og daglig leder i Haugesund parkering, Ingjerd Vikse er galde for positive tilbakemeldinger fra publikum. Begge ser svært lyst på fremtiden.
Foto: Mona Terjesen

Stort potensiale

Parkering er naturligvis i stor grad nøkkelen til et levende sentrum. En skal gjøre rom for både privatpersoner som kommer i bil, utrykningskjøretøy, busser og varetransport. Og ikke minst så skal alle ferdes på en trygg måte. Da må en ha en viss flyt for å få det til å fungere. Med andre ord kan ikke noen bruke parkeringsplassen lengre enn de trenger.

– Regulering skaper sirkulasjon, og det opplever vi nå at folk skjønner og respekterer. Det får vi også tilbakemeldinger på, og det er veldig fint, sier Vikse.

Snittiden til besøkende i Haugesund sentrum er 2,5-3,5 timer. Det er ganske lenge, sammenlignet med flere andre steder. Noe som også betyr at handelspotensialet er stort, og behovet for tilgjengelige parkeringsplasser likeens.  

– Vi har stor variasjon i butikkmiksen vår, og et rikt tilbud også når det kommer til spisesteder og kultur. I tillegg er det mange som jobber i og rundt sentrum. Så potensialet er stort. Ønsket er at mange skal bruke sentrum fast, også andre dager i uka enn lørdager, sier Jakobsen.

Før og etter koronaen

Både sentrumssjefen og parkeringssjefen mener et sterkt regionssenter er viktig.

– To tredjedeler av de som kommer hit, kjører bil. Det er viktig at det er sømløst for alle kunder, og da er ikke parkering det egentlige målet, men veien dit. Hva en skal i sentrum er det som er viktig, kommenterer Vikse.

Jakobsen forteller at mange forteller vi i dag setter enda mer pris på sentrum, enn før koronaen.

– Det var utvilsomt et savn. Mange har gått fra netthandel til butikkhandel. Det har rett og slett skjedd en holdningsendring blant folk, sier han.

Og de som kommer til byen for å gjøre ærend, skal altså alltid kunne finne en tilgengelig parkeringsplass, som passer deres behov. Velger en seg et av parkeringshusene så er en også trygga mens en står der.

– Vi har kamera, vakthold og parkeringshusene blir vedlikeholdt og rengjort. Det skal være trygt og godt å komme til Haugesund sentrum – og byen skal være tilgengelig, påpeker Vikse.

Godt samarbeid

Sentrumsforeningen og Haugesund parkering har jevne møter og god dialog.

– Ja, vi møtes kontinuerlig og jobber mot et felles gode. Vi server byen på samme måte og ønsker det samme for sentrum, sier Jakobsen.

Vikse forteller at hun er opptatt av god dialog og ønsker lav terskel for å ta kontakt med parkeringstjenesten.

– Det er viktig for oss å prate både med de som bruker sentrum og de som driver næring her. Jeg blir alltid glad for tilbakemeldinger og henvendelser. Så det er bare å ta kontakt uansett hva det måtte gjelde, sier Ingjerd Vikse.

Både hun og Jakobsen ser svært lyst på fremtiden i Haugesund sentrum.

– Det planlegges mye spennende her, det vil komme mange nye etableringer i regionen, avstanden til Bergen og Stavanger blir langt kortere med Rogfast og Hordfast, og en vil trenge et enda sterkere handels- og servicetilbud. Cruiseturistene er tilbake, sommeren er på trappene og det er liv i sentrum igjen. Med gode parkeringsmuligheter og et godt tilbud, vil Haugesund sentrum kunne stå sterkt i årene fremover, avslutter de to.