Nei, det er ikke brukt «ørten dyre konsulenttimer i tre år» for å få parkeringshus-navnene på plass.   

P-hus Bølgå
P-hus Centralen

Nei, det er ikke brukt «ørten dyre konsulenttimer i tre år» for å få parkeringshus-navnene på plass.   

Parkeringshus nord (nå Centralen) og Parkeringshus sør (nå Bølgå), har vært under oppussing, oppgradering og navneendring. Nylig avslørte vi hvilke navn vi hadde landet på – og gledet oss til å dele nyheten. Dessverre ble det mer fokus på tids- og ressursbruk. Det er derfor viktig med en oppklaring.  

I kjølvann av medieoppslagene siste tiden, er det viktig for Haugesund Parkering å være transparente – og da er det viktig at korrekte opplysninger kommer frem. Haugesund Parkering er en offentlig bedrift som følger oppgaver som er gitt i vedtektene, og vårt selskap driver ikke med politikk. Vi er satt til de oppgavene som er delegert oss. 

Det har blitt fremstilt som om vi har brukt uforholdsmessig lang tid på navneprosessen. Tidsbruken har helt naturlige årsaker, her handler det ikke om noen ting annet enn prioritering av oppgaver.  

Vi hadde lagt navnesaken til side for å jobbe med en rekke digitaliseringsprosesser som vi mener er viktigere enn navnene på parkeringshusene.  

Når det kommer til innleie av konsulenter i denne prosessen, så har vi – i likhet med de fleste – ikke designkompetanse på huset og må skaffe oss denne utenfra. Da vi landet på navna Centralen og Bølgå, knyttet vi til oss ekstern hjelp. Men i et svært begrenset omfang. Totalt har vi hatt 2 møter à 1 time. Kostnaden er altså «noen tusenlapper». 

Bølgå fikk navnet ut fra arkitektens tanker ved fasadeendringen, befolkningens innspill til navneforslag og Haugesunds tilhørighet til havet.  Parkeringshus Nord har en fin forhistorie som sentralholdeplass for buss. Den hadde i gamle dager navnet Centralholdeplassen rutebilstasjon. Haugesund Parkering ønsket å hente noe av historien inn i navnet, og falt dermed ned på Centralen. 

Om noen, politikere eller andre skulle ha ytterligere spørsmål om parkeringshusprosessen, så er det veldig velkomne til å innhente fakta hos oss.  

– Ingjerd Vikse – daglig leder Haugesund parkering