Tilgjengelighetserklæring.

Fra 1 februar er det ett krav til alle bedrifter som er offentlige om at nettsidene våre skal være tilgjengelige og universelt utformet.

Vi i Haugesund parkering er ett aksjeselskap, men vi er 100% eid av Haugesund kommune. Det gjør oss til en bedrift som er under den offentlige paraplyen. Derfor har vi jobbet med en tilgjengelighetserklæring for våre nettsider. Vi ser at det må gjøres noen endringer i løpet av det neste året på nettsiden vår slik at vi blir tilgjengelige og universell for alle våre kunder.

Prinsipp 1 mulig å oppfatte.
Prinsipp 2 mulig å betjene.
Prinsipp 3 og 4. Forståelig og robust.