Hva er forskjellen på de ulike bøtene?

Brudd på vilkårene på en parkeringsplass vil føre til en Kontrollsanksjon på kr 660,-

Parkerer du i strid med vegtrafikklovens trafikkbestemmelser eller brudd mot skiltforskriften, vil Gebyret være på 900 kroner

Full oversikt over gjeldende regelverk finner du på norpark.no eller på lovdata.no