Hvordan klager du på en ileggelse?

Dersom du har fått en ileggelse som du er uenig i, kan du sende oss en klage med å bruke den QR-koden som er på ileggelseslappen.  Der kommer du direkte inn i den saken som gjelder og der får du muligheten til å skrive din klage.

Du kan også trykke på denne linken:

https://haugesund.parkerings.info/customer-web/haugesund/login

Alternativt kan du bruke vår klageskjemaet som du finne her:

http://haugesundparkering.no/wp-content/uploads/2020/03/Klageskjema.pdf

Fristen for å klage er 3 uker fra ileggelsesdato.