Hvordan klager du på en ileggelse?

Dersom du har fått en ileggelse som du er uenig i, kan du sende oss en klage med å bruke QR-koden som er på ileggelseslappen.  Der kommer du direkte inn i saken din og der får du mulighet til å skrive inn din klage.

Du kan også trykke på denne linken: Klageskjema

Fristen for å klage er 3 uker fra ileggelsesdato.