Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede. Det er forskrift og retningslinjer som ligger til grunn i saksbehandlingen.  

Søknadsprosess:  

I søknadsprosessen må søker gjøre følgende: 

  1. Fylle ut søknadsskjema «Parkeringstillatelse for forflytningshemmede» digitalt. Du finner søknadskjema under parkeringskort. Innlogging med Bank ID.
  1. Søker må oppsøke lege som fyller ut legeerklæring. Legeerklæringen må legges ved som dokumentasjon til søknaden.  
  1. Søker må legge ved passfoto og kopi av førerkort som dokumentasjon til søknaden. 

Førere over 75 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens vegvesen etter fremlegg av helseattest.  

  1. Om Haugesund Parkering ser at det er nødvendig med mer informasjon ved vurdering av søknaden, vil du motta brev om dette med henvisning til konkret informasjon som er nødvendig for videre saksbehandling.  
  1. Haugesund Parkering har saksbehandlingstid på vurdering av søknadene. Det vil bli sendt ut svar via Digipost for de som har opprettet dette etter at avgjørelsen er tatt.  For brukere som ikke har Digipost vil søknaden bli sendt per post.  
  1. I søknaden må du dokumentere følgende:  

Søker som passasjer: 

Dersom du søker som passasjer må du dokumentere behovet for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Hovedregel er at forflytningshemmede som ikke kan kjøre selv, skal kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse til å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene. For at haugesund parkering skal ta en vurdering av dette må du fremlegge dokumentasjon.  

Vurdering av behov:  

I tillegg til å dokumentere forflytningshemming, må du som søker dokumentere ditt behov. Det betyr at du må konkretisere et særlig behov for parkeringslette. Dette innebærer at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudene på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. Du må fylle ut søknaden nøye på dette punktet.  

Se over følgende under behovsvurdering: 

Søknad med vedlegg sendes til: Haugesund Parkering, Grønhauggata 4, 5525 Haugesund

Søk digitalt