Møllerveien

Møllerveien

Heldags parkering i en smug i sentrum

Takster: 08:00 - 15:00 (12:00)

14 kr timen

Avgift mandag til lørdag

11

Antall parkeringsplasser

5,10,20 kr

Aksepterer mynt, men tar ikke imot seddel

Kartoversikt