Skiltbestemmelser

370/4P – Stans forbudt

Skiltet forbyr all stans uansett om fører sitter i kjøretøyet eller om motor er i gang.372/5P – Parkering forbudt

Parkering omfatter i utgangspunktet all stans av kjøretøyet, med unntak av kortest mulig stans for av- eller pålessing eller av- eller påstigning. For at stansen skal regnes som lasting eller lossing må gjenstanden som flyttes ha en viss tyngde og/eller omfang. (Bæring av handleposer o.l. regnes ikke i denne sammenheng som av- eller pålessing)


376 og 378/2P og 3P/6P og 7P – Soneregulering

Skiltene angir at man kommer inn i en sone (område) med spesielle reguleringer. Inne i sonen gjelder reglene på hovedskiltet som man passerer ved innkjøring i sonen. Inne i sonen kan det være satt opp avvikende reguleringer. På disse strekninger gjelder bare den avvikende regulering, ikke soneskiltet.


Soneregulering

Skiltene angir at man kommer inn i en sone (område) med spesielle reguleringer. Inne i sonen gjelder reglene på hovedskiltet som man passerer ved innkjøring i sonen. Inne i sonen kan det være satt opp avvikende reguleringer. På disse strekninger gjelder bare den avvikende regulering, ikke soneskiltet.


378/3P/7P – Slutt på parkeringssone

Sonereguleringen oppheves når man kjører ut av sonen og passerer skilt 378/3P/7P


552/1P – Parkering

På plasser og strekninger med denne regulering er parkering tillatt. Det kan gis begrensinger i parkeringsadgangen med underskilt. Dette kan omfatte avgiftsplikt, tidsbegrensning eller begrensing for kjørtøy- eller traikantgrupper.


Eksempler på underskilt: