Hva er en «Parkering forbudt sone»?

Et område (sone) som er skiltet med et skilt som angir at det er forbudt å parkere innenfor området.

Skiltene er plassert ved alle innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt «slutt på parkeringssone».

Det er  ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen (område).