Hva er en parkering?

Den juridiske definisjonen på en parkering er :-

»Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.  Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»