Hvilket lovverk må vi forholde oss til?

Følgende lovverk forholder vi oss til:

Vegtrafikkloven

Trafikkreglene

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Skiltforskriften

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Personopplysningsloven