Hvorfor har jeg fått bot, selv om jeg har betalt med EasyPark?

Det er flere mulig grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med EasyPark – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.