Hvor nært et veikryss kan man parkere?

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss.  Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.