Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran et gangfelt.