0 kr
Beboere som har adresse innenfor en angitt boligsone, har anledning til å søke om boligsonekort. Du må være bosatt og folkeregistrert i sonen. Leietakere som ikke er folkeregistrert i sonen kan dokumentere boforholdet med en husleiekontrakt.
Bestill