Vedalmenningen

Vedalmenningen

En parkeringsplass nær kaien, kaffeer og Haraldsgate

Takster: 08:00 - 15:00 (12:00)

14 kr timen

Avgift mandag til lørdag

26

Antall parkeringsplasser

5,10,20 kr

Aksepterer mynt, men tar ikke imot seddel

Kartoversikt