Haugesund Parkering søker trafikkbetjent

Vil du jobbe forebyggende med trafikksikkerhet og fremkommelighet og aktivt jobbe med Haugesund som by? Vi har nå ledig stilling som trafikkbetjent.

Som trafikkbetjent i Haugesund Parkering vil du ha fokus på vårt samfunnsoppdrag som er ivaretakelse av trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø.  Hovedoppgavene i denne stillingen er utførelse av håndheving og vedlikeholdsoppgaver i parkeringshus og andre parkeringsarealer.

Vi søker etter en person som ønsker en aktiv arbeidshverdag hvor fokus på forebygging og kundeservice alltid står sentralt. Du vil få en variert arbeidshverdag, primært utendørs, der du server Haugesund som by. I stillingen inngår praktiske vedlikeholdsoppgaver, og vi vil ha en aktiv medarbeider som er teknisk og praktisk anlagt.  Vi søker deg som har god datakompetanse- og forståelse da våre forvaltningsoppgaver er i en digitaliseringsprosess. Som trafikkbetjent vil det være nødvendig å legge stor vekt på service overfor trafikanter og andre, og om mulig veilede trafikantene slik at parkeringsovertredelser unngås. Du vil bli en del av vårt team som alle setter engasjement, kundevennlighet og utvikling i fokus.

Om Haugesund Parkering:

Haugesund Parkering har ansvar for samfunnsansvarlig forretningsdrift, og er blitt etablert for å levere grunnleggende tjenester til innbyggere. Det er omtrent 1800 kommunale parkeringsplasser i sentrum, fordelt mellom avgiftsbelagte plasser, p-plasser for forflytningshemmede og korttidsplasser. Selskapet har ansvar for all drift av alle offentlige parkeringsplasser. Haugesund Parkering har i tillegg delegert myndighet i forvaltningssaker som håndheving, klagebehandling og behandling av søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Haugesund Parkering har som målsetting å skape utvikling i byen innenfor vårt felt ved å digitalisere vårt tjenestetilbud og for å utvikle vårt tjenestetilbud. Haugesund Parkering er et kommunalt eid aksjeselskap som er eid 100% av Haugesund kommune. Selskapet driver både med forretning og forvaltning, og har fokus på by- og sentrumsutvikling. Selskapet har sju ansatte med base på kontoret i Haugesund sentrum. For mer informasjon, se haugesundparkering.no

Ansvar og oppgaver:

Kvalifikasjonskrav:

Personlige egenskaper:

Vi tilbyr:

Det tas forbehold om at det i fremtiden kan bli endrede rammebetingelser slik at innholdet i arbeidsoppgaver vil kunne endres.

Arbeidstid:

Heltid

Arbeid etter vaktplan. Kveld- og helgearbeid må beregnes.

Arbeidssted er ved vårt kontor i Haugesund sentrum.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Ingjerd Vikse, tlf.: 988 77 279 eller fagansvarlig Jane Parkinson, tlf: 412 93 040

Vis din interesse for stillingen ved å sende inn CV og søknad til post@haugesund-parkering.no . Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 19.07.2022, søknader vurderes fortløpende